Mienie przesiedleńcze a samochód osobowy

               Zanim przejdziemy do spraw związanych z opodatkowaniem własnego pojazdu, który przesiedlamy z innego kraju do  Polski należy zdać sobie sprawę z tego czym tak naprawdę jest mienie przesiedleńcze. To nic innego jak osobiste rzeczy (mienie osobiste), które jest używane i przeznaczone na użytek własny, zaliczyć do nich możemy:

  1. Majątek ruchomy (wszelkie dobra przeznaczone na użytek własny lub do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstwa – wliczamy w to rzeczy osobiste, meble, wyposażenie),
  2. Dobytek gospodarstwa domowego, który jest właściwy dla potrzeb rodziny (możemy tu mówić o zwierzętach domowych, wierzchowych oraz przedmioty służące do wykonywania swojej pasji lub pracy – komputer przenośny, instrumenty czy narzędzia),
  3. Prywatne pojazdy (w tym rowery, motocykle, łodzie, przyczepy czy samoloty).

Reasumując – są to wszystkie rzeczy materialne, które prywatnie należą do osób zainteresowanych.

Mienie przesiedleńcze z USA do Polski

               W poniższym artykule zajmiemy się przykładem sprowadzenia pojazdu z USA (chociaż większość poruszonych kwestii odnosi się do każdego przedmiotu, będącego w naszym prywatnym posiadaniu), który będzie naszym mieniem przesiedleńczym w rozumieniu przepisów prawa Polskiego, a dokładnie zgodnie z art. 100, 102 oraz 112 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Co zatem będzie nam potrzebne aby uniknąć opłat celnych i jakie dokumenty powinniśmy przedstawić w Polsce?

W pierwszej kolejności spoczywa na nas udowodnienie, że nabyta rzecz poza terytorium Polski jest przez nas użytkowana od przynajmniej 6 miesięcy – w tym przypadku wystarczy przedstawienie dowodu zakupu (umowa, rachunek, faktura na osobę prywatną) oraz dowodu rejestracyjnego, który będzie wystawiony na dane osoby, która zmienia swoje miejsce zamieszkania. Ważne – samochód musiał być dopuszczony do ruchu w kraju z którego jest przewożony.

Kolejną rzeczą jest poświadczenie, że osoba zainteresowana przewiezieniem mienia przesiedleńczego przebywała poza terytorium Polski przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających zmianę miejsca pobytu. Pobyt ten musi być nieprzerwany i warto o tym pamiętać. Praca dorywcza, z przerwami nie będzie się zaliczać do tego okresu. Co przedstawić? Najlepiej umowę o pracę, która została zawarta na minimum 12 miesięczny okres czasu lub zaświadczenie o odprowadzaniu podatków w kraju przez co najmniej 12 miesięcy z kraju, z którego powracamy. Pojazd zostanie zwolniony z akcyzy, jeżeli został przywieziony przed upływem 12 miesięcy od dnia osiedlenia się na terenie kraju. Warto nie zostawiać tej operacji na ostatnią chwilę i zająć się procedurami w miarę możliwości od razu.

Kiedy organ podatkowy z cła nas nie zwolni?

               Jeżeli pojazd mechaniczny jest wykorzystywany do działalności gospodarczej lub każdej innej działalności zarobkowe lub zawodowej (tutaj wyjątkiem jest tylko sprzęt przenośny, który opisaliśmy na początku artykułu). Zwolnienie z cła nie jest równoznacznie ze zwolnienieniem z VAT oraz z podatku akcyzowego! Pamiętajmy też, że zwolnienia od podatku VAT rzeczy stanowiących mienie przesiedlenia z kraju trzeciego (spoza granic UE), regulują przepisy art. 47 i art. 81 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz.106 z późn.zm). Zwolnienie z podatku akcyzowego odnosi się wyłącznie do pojazdów osobowych i reguluje je ustawia z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020, poz. 722): art. 110 (dot. przywozu samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego UE oraz państwa członkowskiego EFTA), art. 112 (dot. przywozu samochodu osobowego z państwa trzeciego, czyli spoza UE i państw członków EFTA).

Podsumowanie

Warto uzyskać w urzędzie indywidualną interpretację przepisów dotyczącą konkretnej dla nas sytuacji, a najlepiej zlecić to firmie specjalizującej się w tego typu usługach.

Jeżeli nie jesteś pewien jak przeprowadzić ten proces sprawnie, bez narażania się na dodatkowe koszty skorzystaj z usług HRH Import Group. Skontaktuj się z nami w celu przedstawienia indywidualnej oferty. Uwaga – przeprowadzamy również mienie przesiedleńcze z Niemiec.

Artykuły